תפקידה של שירות חיוג מקוצר כוכבית בארגונים ממוקדי לקוחות

סקירה זו בוחנת את תפקידו של שירות חיוג מקוצר בכוכבית, הידוע גם בשם מספר כוכבית, בארגונים ממוקדי לקוח. הוא דן כיצד שירות מונע טכנולוגיה זה מתיישב עם העקרונות של פעולות ממוקדות בלקוח, תוך שימת דגש על המשמעות של חוויות מותאמות אישית ותמיכה יזומה. מדוע המעבר לארגונים ממוקדי לקוח?  ניתוח שינוי הפרדיגמה בנוף העסקי התחרותי של […]